Velkommen til Vålse's beboerforening hjemmeside.

 

Find os på facebook.png 


________________________________________________
HjertestarterBanner2.jpg HjertestarterBanner1.jpg

Vålse by har fået sin egen hjertestarter, den er placeret på Vålse gamle skole / Medborgerhuset.

Under halvtaget ved gymnastiksalen ud mod skolegården.

------------------------------------------------------------

Arrangementer - august til november 2018

 

  

Lørdag d. 27. oktober kl. 13.30 – Bowlingtur til Vordingborg

 

Vi mødes ved Vålse gl. Skole og fordeler os i bilerne. Vi har reserveret baner fra kl. 14.00 til 16.00. Derefter kører vi hjem efter vores aftensmad og mødes til fællesspisning i Medborgerhuset kl. 17.30

Vi hygger os sammen et par timer og hylder dagens bedste hold og der er en beskeden præmie til vinderen med den højeste score.

Pris for deltagelse: 100 kr. pr. person – børn under 14 år gratis

Tilmelding til Jane eller Ole senest lørdag d. 13. oktober

 

 

Vi gør opmærksom på Lokalhistorisk Arkivs arrangement

Søndag d. 28. oktober kl. 14

  

Gæstgiver Hans Peter Pedersens gravminde er nu tilbage i Vålse Sogn

 Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nordfalster indbyder alle til deltagelse i afsløring af de restaurerede gravminder for skolelærer, gæstgiver og høker Hans Peter Pedersen, hans datter og barnebarn.

 Søndag d. 28. oktober 2018 kl. 14 i Vålse kirke til Gudstjeneste og fortællinger om kromanden der oprettede en privat kirkegård på sin mark i Vålse. Herefter vil der være afsløring af gravminderne.

 Arkiv og Forening vil være vært ved et traktement i Vålse Medborgerhus, her vil ordet være frit.

 Vi er meget taknemmelige for det gode samarbejde og de økonomiske bidrag fra vores sponsorer. Samt det gode samarbejde med menighedsrådet ved Nordvestfalsters Pastorat. Sponsorers økonomiske bidrag og menighedsrådets gode vilje og indsats for placering af gravminderne udenfor kirkemuren med kik til kroen, har gjort projektet muligt.

 Stor tak til alle, som har støttet op, således at gravminderne fremover vil kunne stå blandt minderne om fortiden i Vålse i 1800 tallet.

 Alle er meget velkomne.

 Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nordfalster

 

------------------------------------------------------------

 

 

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen 2018 således ud:

 

Formand: Jane Borello Carlsen, Vigvej 93,  tlf. 54 43 11 27               Formand@beboer.vaalse.dk   

Næstformand: Ole A. Olsen, Valnæsvej 4,  tlf. 41 40 80 03

Kasserer: Peter Olofson, Østervej 54, tlf. 24 40 48 46                

Sekretær: Rosa De Matteo, Østervej 46,   tlf. 26 83 88 61

Medlem: Linda Larsen, Vålse Møllevej 3,  tlf. 25 32 54 88

 

Øvrige mailadresser :

 

Kontakt@beboer.vaalse.dk

  

------------------------------------------------------------

Beboerforeningens vedtægter

 

------------------------------------------------------------


Links til andre informationer om byen :

 

Vålse Vandværk                                   :   http://vaalsevandvaerk.dk/

Medborgerhuset (Vålse gamle skole)  :    http://medborgerhus.vaalse.dk/

Senior SFO                                          :    http://seniorfoen.dk/

Vindmøller omkring Vålse                    :   http://vind.vaalse.dk