Velkommen til Vålse's beboerforening hjemmeside.

 

Find os på facebook.png 


________________________________________________
HjertestarterBanner2.jpg HjertestarterBanner1.jpg

Vålse by har fået sin egen hjertestarter, den er placeret på Vålse gamle skole / Medborgerhuset.

Under halvtaget ved gymnastiksalen ud mod skolegården.

------------------------------------------------------------

Arrangementer forår 2019

 

Søndag d. 3. marts kl. 14.00 indbydes til Fastelavnsfest i Medborgerhuset Vålse gl. Skole.

Klæd familiens børn ud og kom og slå katten af tønden. Der vil som tidligere år være lidt slik til børnene og mulighed for at købe kaffe, te og æbleskiver samt kakaomælk eller juice. Husk kontanter. Det er gratis at deltage.

 

Fredag d. 22. marts kl. 19.00 afholdes den årlige Generalforsamling på Vålse gl. Skole.

Bestyrelsesmedlemmer på valg er Jane Borello Carlsen og Peter Olofson. Forslag til bestyrelsen skal være os i hænde 8 dage før. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring, som kan ses nederst på siden.

Efter afvikling af dagsordenen er der ost og rødvin m.m.

 

Lørdag d. 30. marts kl. 10.00 til 15.00 er der Loppemarked på Vålse gl. Skole.

Der er mulighed for at leje en stand ved tilmelding. Standene, på 2 x 2 m gulvplads, udlejes efter først til mølle princippet, og koster 50 kr. pr. stk. Medlemmer af Vålse Beboerforening får første stand gratis. Stande kan opsættes fra kl. 8, og dørene åbnes for publikum kl. 10.

I Beboerforeningens café kan der købes kaffe, kage, øl og vand og fra ca. 11.30 ristede pølser m. brød (der kan kun betales med kontanter).

Reservation af stande senest d. 20. marts hos Jane eller Rosa. Arrangementet gennemføres ved mindst 10 tilmeldte. Standene skal forlades ryddet.

 

Kontingent for 2019 kan betales til kasserer Peter Olofson eller via netbank til reg.nr. 0674 konto 7558524744 / senest 20. marts.

For husstand med to voksne 200 kr. Enlige 100 kr. Husk at skrive navn og adresse.

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen 2018 således ud:

 

Formand: Jane Borello Carlsen, Vigvej 93,  tlf. 54 43 11 27               Formand@beboer.vaalse.dk   

Næstformand: Ole A. Olsen, Valnæsvej 4,  tlf. 41 40 80 03

Kasserer: Peter Olofson, Østervej 54, tlf. 24 40 48 46                

Sekretær: Rosa De Matteo, Østervej 46,   tlf. 26 83 88 61

Medlem: Linda Larsen, Vålse Møllevej 3,  tlf. 25 32 54 88

 

Øvrige mailadresser :

 

Kontakt@beboer.vaalse.dk

  

------------------------------------------------------------

Beboerforeningens vedtægter

Forslag til Vedtægter for Vålse beboerforening 2019

------------------------------------------------------------


Links til andre informationer om byen :

 

Vålse Vandværk                                   :   http://vaalsevandvaerk.dk/

Medborgerhuset (Vålse gamle skole)  :    http://medborgerhus.vaalse.dk/

Senior SFO                                          :    http://seniorfoen.dk/

Vindmøller omkring Vålse                    :   http://vind.vaalse.dk