Arrangementer 2024

 

 Lørdag d. 31. august kl. 10.00 til ca. 14 – Store legedag på Vålse gl. Skole

En dag for hele familien hvor vi synger og leger gamle sanglege, som vi gjorde det da mormor var barn.
Til en start er der kaffe på kanden, og saftevand til børnene.
Kl. 12 er grillen varmet op, og bestyrelsen har sørget for kartoffelsalat, grøn salat og brød. I skal bare selv medbringe kød til grillen, eller hvad I nu har lyst til og drikkevarer til maden.
Er vejret godt, er vi i skolegården, hvor man også kan sjippe, hinke eller hoppe i elastik.

Tilmelding senest fredag d. 23. august hos Rosa eller Peter.

 

Tirsdag d. 8. oktober kl. 19.00 – ”Velkommen til Vålse”

 ”Vores fortid. Nordfalster og Vålse i vikingetiden og tidlig middelalder”

Anna-Elisabeth Jensen kommer og beretter om vores fortid – her hvor vi bor. Hun er både en dygtig forsker og formidler og arbejder til hverdag for Museum Lolland-Falster.
Hun udgav i 2022 bogen: ”Dania Slavica. Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn i vikingetiden og tidlig middelalder”. Anna-Elisabeth modtog i 2023 Julius Bomholt prisen i den anledning for fremragende forskning.
Se frem til en spændende aften i Medborgerhuset Vålse gl. Skole.
Arrangementet er fællesarrangement mellem ”Lokalhistorisk Forening for Nordfalster” og ”Vålse Beboerforening”.
 
Prisen er 100 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding og betaling til Peter O.K. Olofson senest onsdag d. 1. august
Husk at skrive navn ved betalingen.
Mobile-pay: 24 40 48 46 eller reg. nr. 2650 – konto nr. 7558524744

 

Søndag d. 24. november kl. 14.30 til ca. 16.30 - Sangcafé på Vålse gl. Skole

Emnet bliver efterår med et lille kig ind i december. Vi synger efter Højskolesangbogen, og hygger os med kaffe og kage ind imellem. Det er muligt at komme med ønsker. Ved klaveret sidder Jane Borello, som også leder slagets gang.

 

Søndag d. 1. december kl. 16.00 – Juletræet tændes på Torvet

Kom og vær med til at tænde træet. Vi synger en julesang og nyder det smukke træ. Børnene får lov at hænge pynt på, og bestyrelsen har lunet æbleskiver og gløgg. Cacaomælk eller juice er der også.

Alle er hjertelig velkomne.

 

 

 

 

Rekreativt projekt i Vålse Vig

Øster Kippinge, Vester Kippinge, Orehoved og Vålse beboerforeninger, samlet under Nordvestfalster Forum (NVF) har det seneste år arbejdet sammen omkring et rekreativt projekt i Vålse Vig. Projektet er udsprunget af Hans Bondes planer om et solcelleområde på hans jorde i vigen og uden ham var dette projekt aldrig blevet til noget.

Solcelleprojektet ligger pt. som lokalplanforslag hos kommunen og afventer at komme i offentlig høring. Hans forventer ikke at der sker noget på den front før til foråret. Det er for nuværende heller ikke muligt at sende den grønne strøm videre i systemet, før der er lagt nye kabler i jorden. Det arbejde er ikke påbegyndt endnu og derfor forventer Hans ikke at der vil komme strøm ud af et anlæg før omkring 2025-26. Så projektets fremtid er endnu ikke endelig afgjort, men der vil først ske noget om 3-4 år.

Vi må så hellere lige pointere, at Vålse beboerforening er en upolitisk forening og er derfor hverken positivt eller negativt stillet i forhold til opsætning af solceller. Vi arbejder for at få indflydelse, så vi har mulighed for at udvikle området til fordel for beboere og brugere.

Hans Bonde vil meget gerne bakke op om vores område og skabe udvikling og derfor støtter han Vålse Vig projektet uafhængig af om der kommer solceller på området eller ej. NVF har i samarbejde med beboerforeningerne indsendt et projektforslag til Guldborgsund Kommune, hvor der er søgt om midler til at realisere det og har allerede modtaget knapt 350.000 kr fra kommunen.

Formålet med projektet er at skabe et fritidsområde, hvor vi fra lokalområdet kan komme ud og bevæge os, få naturoplevelser og nyde vores område. Turister vil have mulighed for at se det skønne område vi bor i og få information om området. Med projektet vil vi etablere nogle pladser, hvor der vil være udkigsplatform, bord-bænkesæt, bålpladser og andre faciliteter. Der skal etableres et til to sheltere med bålplads og hestefold. Der skal være infotavler på strategiske steder, med information om bl.a. området, naturoplevelser, inddæmningen og med tiden om solcellerne. Alt det kan ikke nytte noget uden at man kan komme fornuftigt rundt, derfor skal der etableres nye stier og vedligeholdes de eksisterende, så det også er muligt for dårligt gående at komme rundt. Der vil også blive etableret en parkeringsplads nær Vålse, og det skal selvfølgelig bemærkes at det ikke er meningen at man kører i motoriserede køretøjer i området, men at man bevæger sig rundt til fods, på cykel, til hest eller lign. Projektet vil i første omgang omfatte området hvor der skal etableres solceller, som strækker sig fra syd for Vålse, til Kippinge Kirke og ud til kanalen.

Udvalgsformand for Landdistrikter, Kultur & Fritid, Ole K. Larsen ser frem til igangsættelsen af det ambitiøse projekt: ”Vores landdistrikter skal forblive attraktive og et større tværgående projekt som dette bidrager til den målsætning både på den korte og lange bane. Ikke alene gavner det tilflyttere og fastboende, men også besøgende vil kunne nyde godt af de nye initiativer, der hænger sammen med de eksisterende naturområder og rekreative muligheder i området. ”

Vi er utrolig glade for kommunens opbakning til vores projekt og nu er det vores opgave at få kendskaben til projektet udbredt til Vålse og de øvrige landsbyers beboere. Det bliver jo desværre ikke bare etableret og fuldt finansieret af kommunen uden at vi gør noget. Det vil være op til os at udvikle området, lave den nærmere planlægning af hvordan vi vil have det og lægge kræfter i at etablere det. Når vi har en mere præcis planlægning af området på plads vil, så vidt jeg har forstået det, kommunen bidrage med endnu et beløb, således at finansieringen skulle være nogenlunde på plads.

Fra beboerforeningens side vil vi snarest muligt indbyde til et informationsmøde. Her vil der være mere information om projektet og dets videre forløb. Der vil være mulighed for at stillle opklarende spørgsmål og tale om projektet.

Læs evt. kommunens omtale af projektet på    https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/attraktivt-fritidsomraade-paa-vej-ved-vaalse-vig